One of a kind

Vid tillverkningen av våra produkter blir det ofta en del restmaterial. Detta material använder vi till att göra så kallade restprojekt, ett projekt där man helt enkelt använder upp alla de stuvar som blivit över. I dessa produkter kan det därför förekomma en blandning av flera olika kvaliteter. Resultatet blir väldigt charmigt och varje produkt blir dessutom helt unik, därav kallar vi denna kategori "One of a kind". Att använda restmaterial på det här sättet är också väldigt bra ur ett miljöperspektiv. Så när ni handlar någon av dessa stuvprodukter är ni samtidigt med och bidrar till ett mer hållbart samhälle!